Roots / Ahnen / Genealogie

Generatie overzicht

De meesten kunnen hun relatie tot aan hun bet-overgrootouders wel correct benoemen.
Maar hoe noem je de generaties die daarvóór komen, zonder in bet-bet-bet .... te vervallen?

Hier volgt een opsomming van de correcte aanduiding tot aan de 15e generatie:

1e generatie proband

2e generatie ouders

3e generatie grootouders

4e generatie overgrootouders

5e generatie betovergrootouders

6e generatie oudouders

7e generatie oudgrootouders

8e generatie oudovergrootouders

9e generatie oudbetovergrootouders

10e generatie stamouders

11e generatie stamgrootouders

12e generatie stamovergrootouders

13e generatie stambetovergrootouders

14e generatie stamoudouders

15e generatie stamoudgrootouders