Bär Guillaume F.J.M.

Oprichter van de St. Maartenskliniek. Bron:

Afbeelding 1

in Memoriam

 

Gemeente Nijmegen Vergadering / project Commissie straatnaamgeving. Vergaderstuk nummer / datum vergadering 01.2006 / 9 juni 2006. Brief van mevrouw Bär over vernoeming vader:
Mevrouw N. Bär licht haar verzoek toe. In de jaren ’20 kwam de combinatie onderwijs en revalidatie in de aandacht. Er was echter geen instelling van katholieke signatuur. Aangezien haar vader in Nederland de enige katholieke orthopeed was, kreeg hij uiteindelijk toestemming in de jaren ’30 om de St. Maartenskliniek op te richten. Oorspronkelijk werd hier alleen gerevalideerd, later vonden er ook operaties plaats. De heer Bär heeft er mede voor gezorgd dat joodse kinderen uit handen bleven van de bezetter. Tot 1968 is de heer Bär geneesheer-directeur geweest van de kliniek.
De voorzitter vraagt aan mevrouw Bär waarom zij nu pas met het voorstel is gekomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het 70 jaar geleden is, dat het eerste kind werd opgenomen. Dit zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om een belangrijke Nijmeegse straat naar hem te vernoemen.
De commissie staat sympathiek tegenover het voorstel en onderstreept de belangrijke rol die de heer Bär gespeeld heeft. De heer Van Hees stelt voor om de naam op de reservelijst te plaatsen, aangezien er op dit moment geen straten voor naamgeving in aanmerking komen. Hij vraagt zich af of er misschien op het terrein van de kliniek een straat naar de heer Bär vernoemd zou kunnen worden. De familie hecht eraan dat in de directe omgeving van de kliniek een straat wordt vernoemd, maar de kliniek zelf ligt in Ubbergen. Het secretariaat zal nagaan wat de mogelijkheden zijn en of het verzoek eventueel doorgeleid kan worden naar de gemeente Ubbergen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *