Weissberg

Weissberg-von+Aniwanter-2Weissberg-NiermannWeissberg-Simon

 

 

 

 

Salomon( Niermann) was eerst employee van Nass en Co te Lo Seumawe (Noord Sumatra)
En opende in 1915 een toko de Vlijt te Bandoeng
David(Simon) was ca 1915 employee was bij Toko Zikkel te Semarang
In 1916 was er ook ineens C Weissberg(von Aniwanter) employee van Onderneming Nieuw Tjisalak te Rangkasbetoeng.