browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nijmegen

 

Verlicht winkelinterieur van de fa. Vroom en Dreesmann bij avond (Installatie Dirksen en De Vries). Reproductie uit: Gebruikt Electriciteit! Reclame uitgave der Gemeente-Electriciteitswerken te Nijmegen, eerste serie no. 3 ‘Onze Winkels’, Nijmegen 1910

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Een grafure van Vroom & Dreesmann (voorheen De Zon)
Datering: 1910

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Vroom & Dreesmann (voorheen De Zon)
Datering: 1910

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

1910 interieur

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

 

Afbeelding 5

Mantelmagazijn van de fa. Vroom en Dreesmann bij avond, verlicht met booglampen en metaaldraadlampen van 100 kaars lichtsterkte boven de toonbanken (Installatie Paijens-AEG). Reproductie uit: Gebruikt Electriciteit! Reclame uitgave der Gemeente-Electriciteitswerken te Nijmegen, eerste serie no. 3 ‘Onze Winkels’, Nijmegen 1910


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *