browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Baken – Bergmans

de arme nichtjes uit Venray kwamen in Eindhoven op bezoek.Daar was Tiny niet zo gelukkig mee omdat zij haar enig gekoesterde pop maar aan hun mee moest geven. het heeft Tiny altijd dwars gezeten en heeft het altijd aan ons doorgegeven. Kinderen zelf laten beslissen van het afstand doen van je toen enige speelgoed met herinnering aan je eigen moeder.

baken.nichtjes.3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *