browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Amsterdamse manufacturenhandel

Deze manufacturen zaak later beter bekend als de” ZON” wat later weer werd overgenomen door Familie van August Taphorn t.w. Vroom & Dreesmann. Het drietal was verwant aan elkaar. Wie helpt mij aan foto’s , annecdotes etc van de winkel en omgeving van de 1e Anjelierdwarsstraatin Amsterdam.

de Zon, 1e Anjelier Dwarsstraat 24-26, Amsterdam


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *