browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wagner, Johann

Johann , 1960

Werd gedoopt in de St.Anton-Kirche, Antonius van Padua, Antonplatz  21, Wien. Wij hebben deze kerk bezocht n.a.v. een geboorte adres in Wenen. Zijn daar naar de avondmis gegaan en hebben daar contact met de priester en de gelovige kunnen leggen. Waren erg behulpzaam. helemaal uit Holland. Daar moesten we morgen maar meer over komen vertellen tijdens kantoortijden. Wij zijn daar geweest om een doopacte op te vragen . Deze hebben we mee gekregen na heel veel heen en weer geloop. Copieer machine werkte toen nog niet echt. Kwam het beter knip & plakwerk aan te pas. We waren weer even terug in de tijd.(2005) Heerlijk onthaasten maar. Maar we kregen het wel mee.

1ste woonadres van Johann Wagner


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *