Bogaars Jacoba 1880-1954

1.CobaKarikatuur1938Eindhoven 29 september 1940 in tegenwoordigheid van vele harer ” koffieklanten” is zaterdagmorgen op hartelijke wijze afscheid genomen van mejuffrouw Coba Bogaars, leidster der culinaire afdeeling in het hoofdkantoor van de N.V. Philips. Bijna 48 jaar is Coba Bogaars in dienst der N.V. geweest De oud onder directeur P.N.L. Staal getuigde haar grote toewijding en trouw. Mejuffrouw Roelant prees de grote zuinigheid waarmee Coba de keuken bestuurde en bood haar als blijk van waardering een kop en schotel aan, behorende tot het kostbare servies waarmede de directie haar officieele gasten ontvangt en waarover Coba altijd zoo zorgvuldig heeft gewaakt. Ir.F. Philips was verhinderd bij het afscheid aanwezig te zijn doch de pendule die hij als afscheidsgeschenk had gezonden legde getuigenis af van zijn groote waardering voor haar werk.Eindhoven 29 september 1940 in tegenwoordigheid van vele harer ” koffieklanten” is zaterdagmorgen op hartelijke wijze afscheid genomen van mejuffrouw Coba Bogaars, leidster der culinaire afdeeling in het hoofdkantoor van de N.V. Philips.1b.bogaars.jacoba.kooldraadlampen.fabricage.4

Bijna 48 jaar is Coba Bogaars in dienst der N.V. geweest De oud onder directeur P.N.L. Staal getuigde haar grote toewijding en trouw. Mejuffrouw Roelant prees de grote zuinigheid waarmee Coba de keuken bestuurde en bood haar als blijk van waardering een kop en schotel aan, behorende tot het kostbare servies waarmede de directie haar officieele gasten ontvangt en waarover Coba altijd zoo zorgvuldig heeft gewaakt. Ir.F. Philips was verhinderd bij het afscheid aanwezig te zijn doch de pendule die hij als afscheidsgeschenk had gezonden legde getuigenis af van zijn groote waardering voor haar werk.

 

 

Coba (nr-8) behoorde samen met haar Zus Marie (nr-28) tot de 1ste werkneemsters van Philips.